Klimatyzacja. Dlaczego warto ją serwisować?

Olej znajdujący się w układzie klimatyzacji pojazdu odpowiedzialny jest za odpowiednie smarowanie układu. Brak oleju lub jego niewystarczająca ilość przyczynia się do braku lub niedostatecznego smarowania sprężarki, co w najgorszym przypadku skutkuje jej uszkodzeniem. W takiej sytuacji całkowity koszt naprawy układu klimatyzacji może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Ponad to nieodpowiedni poziom czynnika chłodzącego powoduje częstszą i dłuższą pracą sprężarki by mogła ona zapewnić odpowiednie schłodzenie przestrzeni pasażerskiej pojazdu. W dużym stopniu przekłada się to na zużycie paliwa co skutkuje uszczupleniem portfela kierowcy poprzez częstsze tankowanie. Kolejnym problemem jest gromadzenie się zabrudzeń i drobnoustrojów, które mogą wpływać na efektywność chłodzenia oraz na nasze zdrowie. Drobnoustroje mogą powodować przeziębienia lub inne choroby zwłaszcza u dzieci. Dlatego, aby uniknąć zbędnych kosztów oraz niedogodności związanych z chorobami zalecamy regularną kontrolę stanu klimatyzacji.
Zalecamy przynajmniej raz w roku przeprowadzić czyszczenie i odkażanie układu klimatyzacji oraz przynajmniej raz na dwa lata wymianę czynnika chłodzącego wraz z uzupełnieniem oleju.